Nieuws2021-10-25T07:29:04+02:00

Nieuws

Wij houden u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen het sociale domein. Inkoopgerelateerde informatie vindt u terug op deze inkoopsite. Wilt u breder geïnformeerd worden over ontwikkelingen en besluiten binnen het sociale domein, dan kunt u zich abonneren op de nieuwsbrief Jeugdhulp en Wmo voor professionals Midden-Limburg West.

logo
404, 2022

Hulp jeugdigen zoveel mogelijk in vertrouwde omgeving

Kinderen die zorg nodig hebben, moeten die zoveel mogelijk in hun eigen vertrouwde omgeving krijgen. Dat is de ambitie die de veertien Noord en Midden-Limburgse gemeenten en tien jeugdhulpaanbieders samen uitspreken. Om dit samen te bewerkstelligen, ondertekenden ze op 23 maart 2022 een intentieverklaring. Wethouder Chantal Nijkerken (gemeente Venray) geeft namens de verschillende colleges aan tevreden te zijn met de afspraken: ‘We willen gezinnen en kinderen zoveel mogelijk samen helpen. Daarom is het zo belangrijk dat we deze afspraken met [...]

Nieuws

2212, 2020

Wijziging declaratieproces per 1 januari 2021

By |22 december 2020|Categorieën: Nieuws|

Per 1 januari 2021 wordt de nieuwe versie van de berichtenstandaard iWmo en iJw in gebruik wordt genomen. Het declaratiebureau Jeugdhulp Midden-Limburg en de facturatiebureaus Wmo hebben een planning opgesteld voor de migratie van berichtenverkeer 2.4 naar 3.0, zie bijlagen. [...]

1510, 2020

Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling

By |15 oktober 2020|Categorieën: Nieuws|

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Door regionaal samen te werken willen de veertien gemeenten in de regio Noord- en Midden-Limburg, in nauwe samenwerking met partners, een sluitende en integrale aanpak realiseren voor slachtoffers, daders [...]

1510, 2020

Het ouderpanel zoekt nieuwe leden

By |15 oktober 2020|Categorieën: Nieuws|

Het ouderpanel, een gewaardeerde en belangrijke adviseur van de gemeenten in Midden-Limburg, is dringend op zoek naar nieuwe leden. Ken je een ouder/verzorger van een jeugdige die jeugdhulp heeft (gehad) en die praktijkervaringen met de jeugdhulp met ons wil delen [...]

1510, 2020

Samenwerking met huisartsen

By |15 oktober 2020|Categorieën: Nieuws|

In de huisartsenpraktijk Stramproy-Ell heeft sinds september 2018 een pilot op het vlak van jeugdhulp plaatsgevonden. Een Praktijkondersteuner Huisarts-Jeugd (POH-Jeugd) vanuit het CJG is binnen de praktijk ingezet om ondersteuning te bieden bij vragen of problemen bij opvoeden en opgroeien. [...]

2207, 2020

Jaarrapportage Jeugdhulp 2019

By |22 juli 2020|Categorieën: Nieuws|

In Midden-Limburg Oost is inmiddels de jaarrapportage Jeugdhulp 2019 beschikbaar gekomen. De jaarrapportage Jeugdhulp Midden-Limburg West komt na vaststelling ook beschikbaar en zal via deze website met de aanbieders gedeeld worden.

2207, 2020

Inkoop 2021 en verder

By |22 juli 2020|Categorieën: Nieuws|

Voor 2021 zijn we in beide regio’s aan het onderzoeken óf en op welke wijze we kunnen koersen op een verlenging van de contracten 2020. Redenen hiervoor zijn het optimaal borgen van de stabiliteit en continuïteit tegen zo weinig mogelijk [...]

1902, 2020

Jaarverantwoording 2019

By |19 februari 2020|Categorieën: Nieuws|

Begin 2020 moeten de gecontracteerde zorgaanbieders Midden-Limburg de gegevens aanleveren voor de financiële verantwoording over 2019. De betreffende zorgaanbieders hebben hiervoor in januari een uitnodiging ontvangen via Negometrix.De zorgaanbieders die deze uitnodiging ontvangen hebben, verzoeken we de productieverantwoording uiterlijk 1 [...]

3110, 2019

Wet verplichte ggz

By |31 oktober 2019|Categorieën: Nieuws|

Per 1 januari 2020 gaat de Wet verplichte ggz (Wvggz) in. Deze wet regelt de gedwongen zorg voor mensen met een psychiatrische aandoening en vervangt de Wet BOPZ (Wet bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen). Door een ernstige psychische aandoening kan [...]

3110, 2019

Samenwerking huisartsenpraktijk Deckers (Leudal) en CJG

By |31 oktober 2019|Categorieën: Nieuws|

Voor de periode van een jaar gaan huisartsenpraktijk Deckers uit Haelen en het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) intensiever met elkaar samenwerken. Concreet betekent dit dat een Praktijkondersteuner Huisarts-Jeugd (POH-Jeugd) ingezet wordt voor een dagdeel per week om [...]

3110, 2019

Ondersteuning overbelaste gezinnen

By |31 oktober 2019|Categorieën: Nieuws|

Sinds kort kunnen gezinnen in de gemeenten Leudal en Nederweert die overbelast zijn, een beroep doen op Buurtgezinnen.nl. De gemeenten zijn hiervoor een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met Buurtgezinnen.nl. In Weert is buurtgezinnen al langer actief. Initiatiefneemster orthopedagoog Leontine Bibo: “In [...]

3110, 2019

Contractverlengingen zorgaanbieders

By |31 oktober 2019|Categorieën: Nieuws|

De contractverlengingen voor 2020 met bestaande zorgaanbieders zijn nagenoeg afgerond. Nieuw is dat met toetredende aanbieders een intakegesprek wordt gehouden. Dit gesprek is tweeledig: de aanbieder licht toe welke zorg geboden kan worden en wat de kernkwaliteiten van [...]

Attenderingsservice

Ontvang een attenderingsmail
bij elk nieuwsbericht,
bijeenkomst of faq
op deze website.

Loading

Periodieke nieuwsbrief voor professionals Wmo en Jeugdhulp

Ontvang regelmatig onze
gratis e-mailnieuwsbrief in uw mailbox.

Aanmelden

Nieuwsarchief

Bent u op zoek naar een eerder verschenen nieuwsartikel? Kijk dan in ons nieuwsarchief.

Archieven

Ga naar de bovenkant