Nieuws2021-10-25T07:29:04+02:00

Nieuws

Wij houden u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen het sociale domein. Inkoopgerelateerde informatie vindt u terug op deze inkoopsite. Wilt u breder geïnformeerd worden over ontwikkelingen en besluiten binnen het sociale domein, dan kunt u zich abonneren op de nieuwsbrief Jeugdhulp en Wmo voor professionals Midden-Limburg West.

logo
1810, 2021

Definitieve Gunning regionale aanbesteding Integrale crisishulp jeugd Noord- en Midden-Limburgse gemeenten

Opdrachtgevers De 14 gemeenten van de jeugdhulpregio's Noord-Limburg (Beesel, Bergen, Gennep, Horst aan de Maas, Peel en Maas, Venlo en Venray), Midden-Limburg Oost (Echt-Susteren, Maasgouw, Roerdalen, Roermond) en Midden-Limburg West (Leudal, Nederweert, Weert) hebben samen afgesproken op te trekken in het thema Integrale Crisishulp Jeugd. De 14 gemeenten zijn in het kader van deze aanbesteding de aanbestedende dienst en de opdrachtgever. Het samenwerkingsverband dat deze aanbesteding voor de opdrachtgever heeft verzorgd en gefaciliteerd, is de Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein [...]

Nieuws

1510, 2020

Samenwerking met huisartsen

By |15 oktober 2020|Categorieën: Nieuws|

In de huisartsenpraktijk Stramproy-Ell heeft sinds september 2018 een pilot op het vlak van jeugdhulp plaatsgevonden. Een Praktijkondersteuner Huisarts-Jeugd (POH-Jeugd) vanuit het CJG is binnen de praktijk ingezet om ondersteuning te bieden bij vragen of problemen bij opvoeden en opgroeien. [...]

2207, 2020

Jaarrapportage Jeugdhulp 2019

By |22 juli 2020|Categorieën: Nieuws|

In Midden-Limburg Oost is inmiddels de jaarrapportage Jeugdhulp 2019 beschikbaar gekomen. De jaarrapportage Jeugdhulp Midden-Limburg West komt na vaststelling ook beschikbaar en zal via deze website met de aanbieders gedeeld worden.

2207, 2020

Inkoop 2021 en verder

By |22 juli 2020|Categorieën: Nieuws|

Voor 2021 zijn we in beide regio’s aan het onderzoeken óf en op welke wijze we kunnen koersen op een verlenging van de contracten 2020. Redenen hiervoor zijn het optimaal borgen van de stabiliteit en continuïteit tegen zo weinig mogelijk [...]

1902, 2020

Jaarverantwoording 2019

By |19 februari 2020|Categorieën: Nieuws|

Begin 2020 moeten de gecontracteerde zorgaanbieders Midden-Limburg de gegevens aanleveren voor de financiële verantwoording over 2019. De betreffende zorgaanbieders hebben hiervoor in januari een uitnodiging ontvangen via Negometrix.De zorgaanbieders die deze uitnodiging ontvangen hebben, verzoeken we de productieverantwoording uiterlijk 1 [...]

3110, 2019

Wet verplichte ggz

By |31 oktober 2019|Categorieën: Nieuws|

Per 1 januari 2020 gaat de Wet verplichte ggz (Wvggz) in. Deze wet regelt de gedwongen zorg voor mensen met een psychiatrische aandoening en vervangt de Wet BOPZ (Wet bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen). Door een ernstige psychische aandoening kan [...]

3110, 2019

Samenwerking huisartsenpraktijk Deckers (Leudal) en CJG

By |31 oktober 2019|Categorieën: Nieuws|

Voor de periode van een jaar gaan huisartsenpraktijk Deckers uit Haelen en het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) intensiever met elkaar samenwerken. Concreet betekent dit dat een Praktijkondersteuner Huisarts-Jeugd (POH-Jeugd) ingezet wordt voor een dagdeel per week om [...]

3110, 2019

Ondersteuning overbelaste gezinnen

By |31 oktober 2019|Categorieën: Nieuws|

Sinds kort kunnen gezinnen in de gemeenten Leudal en Nederweert die overbelast zijn, een beroep doen op Buurtgezinnen.nl. De gemeenten zijn hiervoor een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met Buurtgezinnen.nl. In Weert is buurtgezinnen al langer actief. Initiatiefneemster orthopedagoog Leontine Bibo: “In [...]

3110, 2019

Contractverlengingen zorgaanbieders

By |31 oktober 2019|Categorieën: Nieuws|

De contractverlengingen voor 2020 met bestaande zorgaanbieders zijn nagenoeg afgerond. Nieuw is dat met toetredende aanbieders een intakegesprek wordt gehouden. Dit gesprek is tweeledig: de aanbieder licht toe welke zorg geboden kan worden en wat de kernkwaliteiten van [...]

3110, 2019

Aanpassing formulieren toegangsproces Jeugdhulp

By |31 oktober 2019|Categorieën: Nieuws|

Het voornemen is om enkele wijzigingen door te voeren in het toegangsproces van Jeugdhulp, namelijk in de formulieren ‘Ondersteuningsplan deel 1’ en ‘Ondersteuningsplan deel 2’. Wat willen we hiermee bereiken? Het doel van de aanpassingen is onder andere [...]

2305, 2019

Jaarrapportage jeugdhulp 2018

By |23 mei 2019|Categorieën: Nieuws|

De jaarrapportage jeugdhulp 2018 is onlangs in alle drie de gemeenten vastgesteld. Afgelopen jaar was gericht op transformatie, waarbij er geïnvesteerd is in vernieuwde werkwijzen. Het resultaat van deze investering wordt komende jaren gemonitord en effectueert op langere termijn. De [...]

2305, 2019

Ontwikkeling beleidsplan Sociaal Domein 2020 en verder

By |23 mei 2019|Categorieën: Nieuws|

De gemeenten zijn verantwoordelijk voor diverse beleidsterreinen op het vlak van het sociaal domein. Deze verantwoordelijkheid is er al vele jaren voor de beleidsterreinen gezondheidsbeleid, welzijnsbeleid en veiligheid. Sinds 1 januari 2015 zijn Jeugdhulp, afstemming Jeugdwet-Passend Onderwijs, de Wet Maatschappelijke [...]

702, 2019

Jaarverantwoording 2018

By |7 februari 2019|Categorieën: Nieuws|

Alle zorginstellingen die onder de Wet toelating zorginstellingen (WTZi) vallen, moeten jaarlijks verantwoording afleggen. Deze verantwoording landt in een jaarrapportage die de stand van zaken laat zien met betrekking tot de uitvoering van zorg over het voorgaande jaar. Voor het indienen [...]

2201, 2019

Welkom op onze nieuwe website!

By |22 januari 2019|Categorieën: Nieuws|

Het is wellicht even wennen. De nieuwe website sociaal domein van de gemeenten Leudal, Nederweert en Weert. Niet alleen ziet de website er anders uit, ook de informatie die u zoekt staat misschien niet meer op de oude vertrouwde plek. [...]

Attenderingsservice

Ontvang een attenderingsmail
bij elk nieuwsbericht,
bijeenkomst of faq
op deze website.

Loading

Periodieke nieuwsbrief voor professionals Wmo en Jeugdhulp

Ontvang regelmatig onze
gratis e-mailnieuwsbrief in uw mailbox.

Aanmelden

Nieuwsarchief

Bent u op zoek naar een eerder verschenen nieuwsartikel? Kijk dan in ons nieuwsarchief.

Archieven

Ga naar de bovenkant