Overlegtafels

Bijeenkomsten overlegtafels

Zoek snel en gemakkelijk naar vergaderdocumenten van eerdere overlegtafels.

Overlegtafel crisishulp Jeugd

Overzicht overlegtafels 2019

  • 2019/1 – Crisishulp Jeugd (07 mei 2019)

Overzicht overlegtafels 2018

Een aantal zorgaanbieders is geselecteerd om deel te nemen aan de overlegtafels. Spoedig na een overlegtafel kunt u het verslag raadplegen door op de betreffende overlegtafel te klikken.