Overlegtafels

Bijeenkomsten overlegtafels

Zoek snel en gemakkelijk naar vergaderdocumenten van eerdere overlegtafels.

Overlegtafel
Crisishulp Jeugd

Overzicht overlegtafels 2019

  • 2019/1 – Crisishulp Jeugd (07 mei 2019)

Overzicht overlegtafels 2018

In de regio Midden-Limburg worden er op de terreinen van Crisishulp Jeugd, Gespecialiseerde Jeugdhulp en Wmo aparte overlegtafels georganiseerd tussen geselecteerde aanbieders en de gemeenten. Onderstaand treft u algemene informatie over deze overlegtafels.

ToelichtingSamenstelling OverlegtafelsDoel Overlegtafels

Toelichting

Binnen de Gemeente zijn tientallen aanbieders betrokken bij het leveren van zorg en ondersteuning aan jeugdigen en zorgbehoevende burgers. Om het werkproces zo efficiënt en effectief mogelijk te laten zijn, worden twee platforms voor de besprekingen ingericht, namelijk het Netwerk en de Overlegtafel.

Het Netwerk is een virtueel overlegorgaan (openbare webpagina), dat bestaat uit alle aanbieders die de Basisovereenkomst hebben ondertekend. Op dit platform kunnen de opbrengsten van de Overlegtafel worden opgehaald en kan inbreng worden geleverd.

De Overlegtafel is een fysiek overlegorgaan, dat bestaat uit een delegatie van aanbieders uit het Netwerk die door middel van een objectieve selectie tot stand komt.

De volgende overlegtafels worden op Midden-Limburg niveau georganiseerd:

  • Gespecialiseerde Jeugdhulp
  • Crisishulp Jeugd
  • WMO begeleiding

Samenstelling overlegtafels

Voor de overlegtafels Gespecialiseerde jeugdhulp en WMO begeleiding, zal er via het Paretoprincipe een selectie van 15 aanbieders per overlegtafel worden gemaakt. Deze selectie vindt plaats na de inschrijvingen voor 2019.

Gegeven het klein aantal aanbieders voor Crisishulp jeugd, zullen deze allemaal worden uitgenodigd voor desbetreffende overlegtafel. Hier is het Paretoprincipe niet van toepassing.

Daarnaast zal vanuit de gemeenten per overlegtafel aansluiten:

  • Gespecialiseerde Jeugdhulp en Crisishulp Jeugd: Projectleiders Lodewijk Brull en Gonnie Poell
  • Wmo begeleiding: Projectleiders Sandra Slijpen en Jacqueline Brouwer
  • De deelname vanuit de gemeente wordt verder uitgebreid, (inkopers, Contractmanagers, business controllers, juristen en beleidsmedewerkers), afhankelijk van het te bespreken thema.

Mochten er thema’s zijn ter nadere uitwerking, dan kunnen hiervoor werkgroepen worden ingericht met aanbieders en mensen vanuit de gemeenten met eventuele extra expertise. De bemensing van de werkgroepen hoeft niet per se vanuit de overlegtafels te gebeuren.

Doel overlegtafels

Doel is dat de Uitvoeringsovereenkomst optimaal tot stand komt. Daarom wordt de concept-overeenkomst met aanbieders vooraf gedeeld. De meest cruciale onderwerpen worden in de Overlegtafels besproken. Over de andere elementen van de Uitvoeringsovereenkomst kunnen aanbieders per mail of tijdens de eerste bijeenkomst verbeteringen meegeven.

Naast tarieven en productdefiniëring, staan ook de onderwerpen Sturen op resultaten bij de toegang, het monitoren van resultaten en social return on investment op de agenda. Aanbieders wordt de kans gegeven om mee te denken en te adviseren.

De overlegtafels zijn geen onderhandeltafels maar bedoeld om tot algemene richtlijnen te komen voor de inkoop van zorg in de uitvoeringsovereenkomsten. Daarbij is een goede samenwerking met aanbieders hard nodig. Omdat wij als gemeenten soms nog voor onbekende zaken staan waar aanbieders al jarenlange expertise in hebben opgebouwd. Daarbij hebben wij zelf ook expertise opgebouwd. Samen kunnen we toegevoegde waarde bieden.