De afgelopen vier jaar hebben de gemeenten Weert, Nederweert en Leudal samengewerkt aan een zelfredzame samenleving waarin inwoners oog hebben voor elkaar en ondersteuning krijgen waar dat nodig is. De mooie resultaten die inmiddels behaald zijn, zijn waardevol. Om meer ruimte te creëren voor de maatschappelijke effecten zetten de drie gemeenten de ingezette koers aangescherpt voort voor de periode 2024 – 2027, met eigen invulling per gemeente. De gezamenlijke visie, doelen en aanpak zijn vastgelegd in het Regionaal Beleidsplan Sociaal Domein 2024 – 2027.

Wethouders Michèle Ferrière (gemeente Weert), Carla Dieteren (gemeente Nederweert) en Huub van Helden (gemeente Leudal): “Door de kracht die in onze samenleving zit te stimuleren én te faciliteren, bouwen we samen aan een stabiel fundament voor de zorg van morgen. Een toekomst waarin iedereen meedoet en bijdraagt naar eigen kunnen.”

Grip op eigen (mentale) gezondheid

Positieve gezondheid ligt aan de basis van de aanpak. De nadruk ligt op veerkracht, eigen regie, aanpassingsvermogen en een stabiele financiële situatie. Essentieel als het gaat om grip krijgen op de eigen (mentale) gezondheid en mee kunnen doen in de samenleving. De gemeenten werken waar dat kan preventief, met de focus op gezondheid in plaats van zorg en ziekte.

Thuis voelen en meedoen

Inwoners moeten zich in hun omgeving thuis kunnen voelen en in de samenleving mee kunnen doen naar vermogen. De drie gemeenten richten zich hierbij op de behoefte en het talent van de inwoner. Inwoners betekenen iets voor elkaar, er is respect voor elkaars eigenheid en ruimte voor individuele keuzes. Zij kunnen daarbij rekenen op passende ondersteuning van de gemeente als deze nodig is.

Samen aan de slag met talent: iedereen telt mee, doet mee en draagt bij naar eigen vermogen.