Kinderen die zorg nodig hebben, moeten die zoveel mogelijk in hun eigen vertrouwde omgeving krijgen. Dat is de ambitie die de veertien Noord en Midden-Limburgse gemeenten en tien jeugdhulpaanbieders samen uitspreken. Om dit samen te bewerkstelligen, ondertekenden ze op 23 maart 2022 een intentieverklaring.

Wethouder Chantal Nijkerken (gemeente Venray) geeft namens de verschillende colleges aan tevreden te zijn met de afspraken: ‘We willen gezinnen en kinderen zoveel mogelijk samen helpen. Daarom is het zo belangrijk dat we deze afspraken met alle betrokken organisaties hebben gemaakt. Alleen door allemaal samen te werken kunnen we écht de zorgvraag van het kind en het gezin centraal zetten.’ Met deze bedoeling zullen gemeenten uit drie jeugdhulpregio’s en tien aanbieders hun handen ineen slaan en samen de inkoop van zorg gaan organiseren in januari 2023.

De hulp naar huis halen

De intentieverklaring gaat over meer ambulante behandeling thuis, voor jeugdigen in de leeftijd 0-18 jaar en hun gezinnen. Met nieuwe afspraken kunnen jongeren en gezinnen veel meer dan tot nu toe het geval is, in de eigen vertrouwde omgeving geholpen worden. Daarvoor worden ouders en jongeren actief betrokken in het vormgeven van de hulpverlening.

‘We willen ervoor zorgen dat de hulp zoveel mogelijk thuis wordt geboden. Dus niet de jongere uit de vertrouwde omgeving halen, maar juist de hulp naar huis halen’, legt Nijkerken uit. ‘En waar verblijf elders toch nodig wordt geacht, kijken we eerst naar mogelijkheden in de directe vertrouwde omgeving. Als dat niet mogelijk is, kijken we naar kleinschalige en vooral tijdelijke oplossingen. Dit allemaal om de jongere en het gezin zoveel mogelijk in hun vertrouwde omgeving te houden.’