Toegankelijkheidsverklaring

Gemeente Leudal streeft naar het toegankelijk maken van de eigen online informatie en dienstverlening, in overeenstemming met Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Sociaal Domein MLW die valt binnen de werkingssfeer van Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De links waarop de inhoud van de website Sociaal Domein MLW te vinden is:

Een actueel en volledig overzicht van de toegankelijkheidsverklaringen die vallen onder de verantwoordelijkheid van Gemeente Leudal is beschikbaar via de volgende link:

Nalevingsstatus

Gemeente Leudal verklaart dat de website Sociaal Domein MLW nog niet voldoet aan Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Onder het kopje “Toelichting op de nalevingsstatus” wordt aangegeven hoe ver Gemeente Leudal is gevorderd met de toegankelijkheid van Sociaal Domein MLW en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

Opstelling van deze verklaring

Deze verklaring is opgesteld op 17-09-2019 met instemming van de verantwoordelijke bestuurder van Gemeente Leudal, Mr. S.B.J. Backus (Portefeuillehouder).
De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 10-09-2019.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via [webzaken@leudal.nl].

Wat kunt u van ons verwachten?

  • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
  • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
  • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u [contact opnemen met de Nationale Ombudsman].

Toelichting op de nalevingsstatus

In deze paragraaf wordt nader toegelicht waarom de website Sociaal Domein MLW nog niet aan de in Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid gestelde eisen voldoet.

Nog niet alle vereiste informatie voor deze toegankelijkheidsverklaring is beschikbaar.

Uiterlijk datum binnen 12 maanden na de datum van deze toegankelijkheidsverklaring zal deze toegankelijkheidsverklaring worden vervangen door een nieuwe versie waarin alle vereiste informatie beschikbaar is.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid

Zie Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.