Sinds 1 januari 2023 berekent de gemeente de Wmo-voorziening Hulp bij het huishouden niet meer in resultaten, maar in uren en minuten. Alle mensen die hulp bij het huishouden ontvangen, krijgen in de loop van 2023 een herindicatie. Met elke cliënt wordt een gesprek ingepland om de omvang van de ondersteuning opnieuw te bepalen. Het uitgangspunt is dat er voor cliënten zo weinig mogelijk verandert.