Downloads Beleid

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor diverse beleidsterreinen op het vlak van het sociaal domein. In Midden-Limburg West hebben de drie gemeenten (Leudal, Nederweert en Weert) het Regionaal Beleidsplan Sociaal Domein 2020 t/m 2023 vastgesteld, dat vertaald is naar een regionaal uitvoeringsplan.

Met dit regionale beleidsplan, en bijbehorende uitvoeringsplan, is er één integraal beleidsplan voor de Jeugdwet, Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo) en de Participatiewet.

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor jeugdhulp. In de regio MLW geeft het Centrum voor Jeugd en gezin Midden-Limburg hier uitvoering aan namens de gemeenten in de regio. Website CJG-ML: www.cjgml.nl

Downloads

Pictogram
Regionaal beleidsplan sociaal domein 2020-2023

25 mei 2020

Pictogram
Regionaal uitvoeringsplan Sociaal Domein 2020-2021

Geüpload: 8 april 2020