Het Ketenbureau I-Sociaal Domein heeft gereedschappen ontwikkeld om gemeenten en zorgaanbieders te ondersteunen bij de invoering van het nieuwe woonplaatsbeginsel (WPB) in de Jeugdwet.

Deze gereedschappen zijn te vinden op de website van het Ketenbureau.

Recent bleek dat de gereedschappen om de verantwoordelijke gemeente te bepalen voor jeugdigen die vanaf 1 januari 2022 in zorg komen, niet helemaal juist zijn. Specifiek gaat het om situaties waarin een jeugdige in een moeder/kind-huis, beschermd wonen of vrouwenopvang woont. Het Ketenbureau zal het stroomschema en bijbehorende notitie aanpassen. De oude (en niet volledig juiste) versies zijn versie 6.4 van het stroomschema en versie 0.91 van de notitie. Zodra de juiste versies beschikbaar zijn, informeren we u.

Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit bericht, dan kunt u contact opnemen met Rob Neefs via r.neefs@weert.nl.