De eerste 1000 dagen van een kind zijn cruciaal voor de mentale en fysieke gezondheid op latere leeftijd. Het programma Kansrijke Start ondersteunt (aanstaande) ouders om ervoor te zorgen dat elk kind een optimale kans heeft op een goede toekomst. Daarvoor zetten GGD, gemeenten, verloskundigen, het CJG en allerlei maatschappelijke organisaties zich dagelijks in.

Centering Zwangerschap is een van de preventieprogramma’s uit Kansrijke Start. Je kunt Centering Zwangerschap zien als verloskundige zorg in groepsbijeenkomsten waarin de deelnemende zwangere vrouwen een centrale en actieve rol spelen. Naast de medische controles praten de toekomstige moeders – die ongeveer even ver zijn in hun zwangerschap – over thema’s zoals gezondheid, leefstijl, de zwangerschap en de bevalling. Waar binnen de individuele verloskundige zorg weinig tijd is om op deze thema’s in te gaan, leiden de groepsgesprekken juist wel tot onderlinge bevestiging en steun, weloverwogen keuzes en inzichten en meer zelfvertrouwen.
Verloskundigen die Centering-zorg aanbieden, zijn enthousiast. Uit onderzoeken blijkt positief effect van deze zorg op de gezondheid van moeder en kind. Vooral bij vrouwen met een lage sociaal-economische status is het positieve effect groot.

Bekijk een kort filmpje over het programma. Voor meer informatie neemt u contact op met
Verloskundigen Midden Limburg: 06 – 51 77 47 60 / info@verloskundigenmiddenlimburg.nl.