Gecontracteerde aanbieders

U heeft zich ingeschreven en gekwalificeerd om diensten te mogen verlenen voor het sociaal domein Midden-Limburg West.
Meer informatie die voor u van belang kan zijn, vindt u hier terug.

Overzichten aanbieders

Onderstaand kunt u de overzichten bekijken/downloaden van de zorgaanbieders die actief zijn in de regio Midden-Limburg West.

Pictogram

Gecontracteerde aanbieders WMO

Percelen ambulante ondersteuning verblijf 2021

Geüpload: 10 februari 2021

Pictogram

Gecontracteerde aanbieders Hulp bij het Huishouden

Geüpload: 10 februari 2021

Pictogram

Gecontracteerde aanbieders Crisishulp Jeugd 2021

Geüpload: 10 februari 2021

Pictogram

Gecontracteerde aanbieders gespecialiseerde Jeugdhulp

Betreft percelen GGZ Beperking Jeugd- en opvoedhulp ADHD Dyslexie

Geüpload: 10 februari 2021

Pictogram

Aanbieders Gedwongen Kader Jeugd

Geüpload: 10 februari 2021