Gecontracteerde aanbieders

U heeft zich ingeschreven en gekwalificeerd om diensten te mogen verlenen voor het sociaal domein Midden-Limburg West.
Meer informatie die voor u van belang kan zijn, vindt u hier terug.

Overzichten aanbieders

Onderstaand kunt u de overzichten bekijken/downloaden van de zorgaanbieders die actief zijn in de regio Midden-Limburg West.

Pictogram

Gecontracteerde aanbieders Gedwongen Kader Jeugd West

Geüpload: 4 januari 2019

Pictogram

Gecontracteerde aanbieders Gespecialiseerde Jeugdhulp West

Geüpload: 4 januari 2019

Pictogram

Gecontracteerde aanbieders Wmo (versie 03-05-2019)

Geüpload: 7 mei 2019

Pictogram

Gecontracteerde aanbieders Crisishulp Jeugd

Geüpload: 4 januari 2019