Als u in 2022 diensten heeft geleverd, legt u daarover verantwoording af, aangevuld met een controleverklaring van een accountant of een bestuurlijke verantwoording.

De gemeenten in de regio ML (Echt-Susteren, Maasgouw, Roerdalen, Roermond, Leudal, Nederweert en Weert) gebruiken deze verantwoording om de uitgaven in het sociaal domein te verantwoorden richting hun eigen accountants. Het is daarom voor de gemeenten van groot belang dat u de verantwoordingsgegevens tijdig en correct aanlevert.

In te dienen documenten voor de  jaarverantwoording 2022 voor de Midden-Limburgse gemeenten: Echt-Susteren, Maasgouw, Roerdalen, Roermond, Leudal, Nederweert en Weert.

Contractueel bent u verplicht de volgende documenten voor de jaarverantwoording tijdig in te dienen:

  1. Productieverantwoording; de productieverantwoording hoort uiterlijk 1 maart 2023 beschikbaar te zijn in Negometrix.
  2. Accountantsverklaring / bestuursverklaring; de accountantsverklaring of bestuursverklaring hoort uiterlijk 1 april 2023 beschikbaar te zijn in Negometrix.
    • Bij een jaaromzet per gemeente die hoger is dan €50.000,00 dient u een accountantsverklaring toe te sturen. Denkt u hierbij aan de ondertekening door een NBA-geregistreerde accountant.
    • Bij een jaaromzet per gemeente lager dan €50.000,00 volstaat een bestuursverklaring
  3. Klachten; u dient uiterlijk 1 april 2023 aan te geven of u in 2021 klachten heeft ontvangen.

De uitvraag voor het aanleveren van de jaarverantwoording over 2022 wordt op korte termijn – net als voorgaande jaren – via Negometrix aan alle gecontracteerde aanbieders verzonden. Het betreft een gezamenlijke uitvraag voor de regio’s Midden-Limburg Oost en West. Wanneer u de uitvraag niet heeft ontvangen graag contact opnemen via contractmanagement@sociaaldomeinmlo.nl.