In de gemeente Nederweert werken huisartsenpraktijken en het Centrum voor Jeugd en Gezin Midden-Limburg (CJG) steeds intensiever met elkaar samen. Bijvoorbeeld als het gaat om het signaleren van armoede en ggz-problematiek, maar ook op het gebied van jeugdhulp.

Een goed voorbeeld zijn de Praktijkondersteuners Jeugd. Zij bieden in de huisartspraktijken ondersteuning aan ouders bij opvoed- en opgroeivraagstukken. Ze kijken met een brede blik naar wat een jeugdige en ouders nodig hebben zodat ze passende ondersteuning krijgen. Soms verwijzen ze de jeugdige en het gezin door naar een gespecialiseerde zorgaanbieder. De POH-jeugd heeft wekelijks spreekuren op beide locaties van de Groepspraktijk Nederweert. In januari 2024 is de POH-jeugd ook gestart bij Huisartsenpraktijk Hendricks-Adriaens.

Denk je dat de POH-jeugd ook iets in jouw professionele netwerk kan betekenen? Neem dan contact op met het CJG.