FAQ

FAQ2022-05-04T11:07:02+02:00

FAQ

Wij proberen u, met deze veel gestelde vragen en antwoorden zo goed mogelijk te informeren. Staat uw vraag er niet bij? Stel hem dan via het contactformulier

FAQ Beoordelingsinstrument

Waar kan ik een toelichting van de toetscriteria Wmo vinden?2019-01-29T20:48:03+02:00

Deze zijn terug te vinden in de “Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning 2018” en in het “Producten- en dienstenboek WMO Begeleiding 2018”.

Dit is op te vragen via het mailadres accountmanagement@midden-limburg.nu onder vermelding van ‘Beleidsregels Maatschappelijke ondersteuning 2018’ en/of ‘Producten- en dienstenboek WMO Begeleiding 2018’. Voor het opvragen kunt u ook gebruik maken van het speciale contactformulier contractmanagement.

FAQ Facturatie & Berichtenverkeer

Wat zijn de contactgegevens van het Facturatieteam Jeugdhulp?2019-01-22T20:21:21+02:00

Het Facturatieteam Jeugdhulp is bereikbaar via het e-mailadres:

declaratiejeugdhulp@midden-limburg.nu

Mijn JW315 bericht wordt niet geaccepteerd2018-12-14T20:27:39+02:00

U bent (nog) geen gecontracteerde aanbieder bij (één van) de gemeenten in Midden Limburg West (Weert, Nederweert, Leudal).

Wat is het berichttype toewijzing Jeugdhulp?2018-12-14T20:26:47+02:00

Dat is het berichttype JW301.

Wat is het berichttype aanvraag Toewijzing Jeugdhulp?2018-12-14T20:26:02+02:00

Dat is het berichttype JW315.

Wat is nodig voor digitale gegevensuitwisseling voor facturatie?2018-12-14T20:25:10+02:00

Hiervoor hoort u aan de volgende voorwaarden te voldoen:

  • U beschikt over een beveiligde internetaansluiting;
  • U heeft een applicatie waarmee u digitale aangeleverde bestanden kunt inlezen en bestanden kan aanmaken, die voldoen aan de landelijk vastgestelde eisen (iJW-standaard);
  • U bent in het bezit van een VECOZO certificaat;
  • U bent in het bezit van een AGB code;

U bent gecontracteerd binnen (één van) de gemeenten in Midden Limburg West.

FAQ Inkoop

Waar vind ik de productcodes die van toepassing zijn in de regio MLW?2020-03-10T11:49:34+02:00

U kunt de productcodes onderstaand downloaden:

Pictogram
Productcodes MLW 2020
Welke tarieven worden gehanteerd voor gecontracteerde zorg?2019-09-04T11:07:23+02:00

U kunt de vastgestelde tarieven onderstaand downloaden:

Pictogram
Tarievenlijst producten gespecialiseerde jeugdhulp MLW - 2019

Geüpload: 21 mei 2019

Pictogram
Tarievenlijst profielen gespecialiseerde jeugdhulp MLW - 2019

Geüpload: 21 mei 2019

Pictogram
Tarievenlijst Wmo begeleiding MLW - 2019

Geüpload: 21 mei 2019

Privébestand - Toegang verboden
Pictogram
Tarievenlijst producten gespecialiseerde jeugdhulp MLW en crisishulp - 2020

Geüpload: 4 september 2019

Pictogram
Tarievenlijst Wmo begeleiding MLW - 2020

Geüpload: 4 september 2019

Wat zijn de contactgegevens van het Inkoopteam?2018-12-14T20:23:43+02:00

Het Inkoopteam is bereikbaar via e-mailadres inkoop3d@midden-limburg.nu

 

Welke stappen moeten worden doorlopen voor een basisovereenkomst?2018-12-14T20:22:32+02:00

Als u zich meldt in Negometrix voor de basisovereenkomst, doorloopt men stapsgewijs de vragenlijst waarin de selectie eisen zijn opgenomen om te komen tot een basisovereenkomst.

Vervolgens wordt u  uitgenodigd om in te schrijven op de uitvoeringsovereenkomst (de dienstverleningsproducten).

Hoe kom ik te weten of de ondersteuning/hulp die ik bied onder één van de producten valt?2018-12-14T20:21:42+02:00

In de producten- en dienstenboeken kunt u een inschatting maken of de ondersteuning/ hulp die u biedt onder een van de producten valt. Voor alle producten geldt dat deze enkel worden gezien als gespecialiseerde jeugdhulp/WMO, als er geen voorliggende wetgeving van toepassing is.

Waar kan ik de producten- en dienstenboeken vinden?2022-01-31T13:17:43+02:00

De producten- en dienstenboeken vindt u terug onder het tabblad ‘Downloads’.

Waar kan ik de tenders op Negometrix vinden voor de basisovereenkomst?2019-01-29T20:51:12+02:00

Deze informatie kunt u opvragen/ontvangen via het mailadres: inkoop3d@midden-limburg.nu of via het speciale contactformulier inkoop.

FAQ Ondersteuningsplannen deel I en II

Waar kan ik de formats van de ondersteuningsplannen vinden?2020-10-04T13:15:52+02:00

Het format ‘Aanvraagformulier Zorg in Natura Jeugdhulp Midden-Limburg’ staat onder ‘Downloads Jeugdhulp‘. Het format ‘Ondersteuningsplan I en II’ staat onder ‘Downloads Wmo’ op pagina 16 van het ‘Werkafsprakenboek WMO Midden-Limburg West’.

Moet de cliënt de ondersteuningsplannen altijd ondertekenen?2018-12-14T15:56:20+02:00

De ondersteuningsplannen moeten steeds door de cliënt worden ondertekend. Bij de Jeugdhulp loopt er vanaf mei 2018 tot 1 januari 2019 een Pilot. Binnen deze pilot is afgesproken de huidige afspraken gedeeltelijk anders uit te voeren.

De fysieke handtekening van de cliënt mag vervangen worden door een instemmende mail. Opgemerkt wordt dat dit slechts geldt voor ZIN. Voor PGB verandert er niets.

Vanaf wanneer wordt er met deze ondersteuningsplannen gewerkt?2018-12-14T15:54:58+02:00

Sinds 1 januari 2018.

Wat is het verschil tussen Ondersteuningsplan deel I en deel II?2018-12-14T15:54:14+02:00

Deel I wordt gevuld door de Toegang en deel II door de aanbieder.

FAQ Privacy in de toegang

Volgens het contract moet ik aangesloten zijn op Zorg mail. Ik maak echter al gebruik van een ander beveiligd instrument (Zivver). Hiermee voldoe ik volgens mij aan de bepalingen van de AVG. Is gebruik van Zivver daarom voldoende of moet ik ook Zorg mail gebruiken?2018-12-14T20:24:36+02:00

U wordt verzocht te voldoen aan de contractuele verplichting Zorg mail te gebruiken.

FAQ Productencatalogus

FAQ Toegangsproces Jeugd

Wat zijn de criteria voor een Buiten Contract Plaatsing (BCP) bij de gemeenten in Midden Limburg West?2018-12-14T15:30:19+02:00

De gemeenten Weert, Nederweert en Leudal hebben er voor gekozen de mogelijkheid van een BCP onder strikte voorwaarden toe te laten. Slechts als gevolg van het toepassen van het woonplaatsbeginsel wordt de mogelijkheid van een BCP beoordeeld.

Het woonplaatsbeginsel is aan de orde als een aanbieder uit bijvoorbeeld Hengelo, hulp verleent aan een jeugdige uit onze regio, waarvan de gezag dragende ouder/verzorger in de gemeente Weert, Nederweert of Leudal woont.

Waar kan ik informatie vinden over de Toegangsprocessen Jeugd?2019-01-29T20:39:43+02:00

In het Werkafsprakenboek Jeugdhulp worden in hoofdstuk 4 de toegangsprocessen gespecialiseerde jeugdhulp, gedwongen kader jeugd, crisishulp jeugd, Jeugdhulp toegelicht.
Het Werkafsprakenboek is op te vragen via het mailadres accountmanagement@midden-limburg.nu onder vermelding van ‘Werkafsprakenboek Jeugd MLW’. Voor het opvragen kunt u ook gebruik maken van het speciale contactformulier over contractmanagement.

Ik ben een aanbieder die geen contract heeft met de gemeenten in Midden Limburg West, maar wil op verzoek van de ouders/verzorgers toch zorg aan een jeugdige leveren.2018-12-14T15:23:27+02:00

Sinds 2018 wordt in de gemeenten Weert, Nederweert en Leudal nog slechts gecontracteerde zorg vergoed. Als u niet gecontracteerd bent, kan deze zorg mogelijk in de vorm van een PGB worden vergoed. Deze PGB wordt beoordeeld door het CJG. In geval van een PGB wordt opgemerkt dat de PGB-tarieven lager zijn dan de ZIN-tarieven.

Dit betekent dat u als aanbieder een lagere vergoeding zal moet accepteren of de ouders/verzorgers zelf (een deel van) de ondersteuningskosten moeten betalen.

Ook kunt u gebruik maken van de open inschrijving aanbesteding Jeugd wet die in Midden Limburg is. Hierdoor kunt u het hele jaar door inschrijven voor het leveren van gecontracteerde zorg.

Het Inkoopteam 3D Midden Limburgse gemeenten kan u hierover nader informeren. Zij zijn bereikbaar via het e-mailadres: inkoop3d@midden-limburg.nu

Welke instantie voert namens de gemeenten in Midden Limburg West de Jeugdhulp uit?2018-12-14T15:21:54+02:00

Het CJG voert namens de gemeenten Weert, Nederweert en Leudal de Jeugdzorg uit. Contactgegevens van het CJG zijn te vinden via de website www.cjgml.nl

FAQ Toegangsproces Wmo

Waar kan ik informatie vinden over de toegangsprocessen WMO bij de gemeenten in Midden-Limburg West?2019-01-29T20:44:57+02:00

In het Werkafsprakenboek WMO wordt in hoofdstuk 4 (pagina 7) het toegangsproces WMO (Begeleiding) toegelicht.

Het Werkafsprakenboek WMO is op te vragen via het mailadres accountmanagement@midden-limburg.nu onder vermelding van ‘Werkafsprakenboek WMO MLW”.  Voor het opvragen kunt u ook gebruik maken van het speciale contactformulier contractmanagement.

In het Werkafsprakenboek “Werkafspraken maatwerkvoorziening Hulp bij het Huishouden” worden de procedures HBH toegelicht. Vanwege het geringe aantal HBH-aanbieders staat dit werkafsprakenboek niet op de websites van de gemeenten.

Als u een HBH-aanbieder bent of wordt, kunt u het Werkafsprakenboek HBH opvragen via r.peeters@leudal.nl

 

Geen antwoord gevonden?

Stel uw vraag via het contactformulier op onze contactpagina

Ga naar de bovenkant