Nieuwe aanbieders

//Nieuwe aanbieders
Nieuwe aanbieders2019-01-11T21:40:48+02:00

Nieuwe aanbieders

De gemeenten Leudal, Nederweert en Weert werken sinds 2015 samen op het gebied van de inkoop van zorg. Het inkoop- en aanbestedingsproces voor het sociaal domein is georganiseerd volgens het dynamisch aankoopsysteem. Hierbij kunnen aanbieders gedurende de hele looptijd van het systeem toetreden en hun diensten aanbieden.

De aanmelding voor de basisovereenkomsten (gespecialiseerde jeugdhulp, Wmo, Crisishulp jeugd) verloopt via Negometrix. Als u zich meldt in Negometrix voor de basisovereenkomst, doorloopt u stapsgewijs de vragenlijst waarin de selectiecriteria zijn opgenomen om te komen tot een basisovereenkomst. Hier vindt u ook de bijbehorende producten- en dienstenboeken.

Als u alle gevraagde informatie hebt aangeleverd, volgt onze beoordeling van deze gegevens. Voldoet u aan de selectiecriteria, dan nodigen wij u uit zich in te schrijven voor de uitvoeringsovereenkomst(en). Deze uitvoeringsovereenkomsten bieden u de mogelijkheid zich voor producten/profielen per gekwalificeerd perceel in te schrijven. Na een positieve beoordeling volgt gunning.

Links

Onderstaande links brengen u direct naar de desbetreffende publicaties/tenders. Deze documenten zijn ook van toepassing op basisovereenkomsten voor 2019 en volgende jaren.

FAQ Inkoop

Welke tarieven worden gehanteerd voor gecontracteerde zorg?2019-05-21T15:06:18+02:00

U kunt de vastgestelde tarieven onderstaand downloaden:

Wat zijn de contactgegevens van het Inkoopteam?2018-12-14T20:23:43+02:00

Het Inkoopteam is bereikbaar via e-mailadres inkoop3d@midden-limburg.nu

 

Welke stappen moeten worden doorlopen voor een basisovereenkomst?2018-12-14T20:22:32+02:00

Als u zich meldt in Negometrix voor de basisovereenkomst, doorloopt men stapsgewijs de vragenlijst waarin de selectie eisen zijn opgenomen om te komen tot een basisovereenkomst.

Vervolgens wordt u  uitgenodigd om in te schrijven op de uitvoeringsovereenkomst (de dienstverleningsproducten).

Hoe kom ik te weten of de ondersteuning/hulp die ik bied onder één van de producten valt?2018-12-14T20:21:42+02:00

In de producten- en dienstenboeken kunt u een inschatting maken of de ondersteuning/ hulp die u biedt onder een van de producten valt. Voor alle producten geldt dat deze enkel worden gezien als gespecialiseerde jeugdhulp/WMO, als er geen voorliggende wetgeving van toepassing is.

Waar kan ik het producten- en dienstenboek vinden?2019-03-15T22:13:39+02:00

Het producten en dienstenboek kunt u onderstaand downloaden:

Waar kan ik de tenders op Negometrix vinden voor de basisovereenkomst?2019-01-29T20:51:12+02:00

Deze informatie kunt u opvragen/ontvangen via het mailadres: inkoop3d@midden-limburg.nu of via het speciale contactformulier inkoop.

Downloads