Nieuwe aanbieders

Binnen de regio Midden-Limburg West werken de gemeenten Leudal, Nederweert en Weert samen op het gebied van jeugdhulp en Wmo.

Het inkoop- en aanbestedingsproces voor gespecialiseerde jeugdhulp en Wmo is georganiseerd volgens de open- house systematiek. Hierbij kunnen aanbieders gedurende de hele looptijd een aanbestedingstraject toetreden en hun diensten aanbieden.

Negometrix is het aanbestedingsplatform dat gebruikt wordt voor deze open-house procedure en om eventuele andere inkoopprocedures voor de regionale inkoop Midden Limburg West kenbaar te maken.

Aanmelden

Via Negometrix start de aanmelding. U doorloopt een proces waarbij invulling van voorwaarden en kwaliteitseisen gevraagd wordt. Bekijk deze basisvoorwaarden.

Uw aanmelding wordt gecontroleerd en als deze voldoet aan alle criteria, volgt een kennismakingsgesprek. Daarna wordt een basisovereenkomst opgesteld en de tender(s) vrijgegeven om in te schrijven op de uitvoeringsovereenkomst(en) en worden de gegevens verwerkt.

Kennismakingsgesprek

Tijdens het kennismakingsgesprek u kunt delen welke ondersteuning u kunt en wenst te bieden. Vanuit de gemeente(n) krijgt u een toelichting op samenwerking Midden-Limburg, beleid, scope van de aanbesteding, contracteisen, werkafspraken, et cetera. Het gaat daarbij om een open gesprek, waarbij wederzijds informatie wordt uitgewisseld.