Nieuwe aanbieders2021-01-21T14:09:17+02:00

Nieuwe aanbieders

De gemeenten Leudal, Nederweert en Weert werken sinds 2015 samen op het gebied van de inkoop van zorg. Het inkoop- en aanbestedingsproces voor het sociaal domein is georganiseerd volgens het dynamisch aankoopsysteem. Hierbij kunnen aanbieders gedurende de hele looptijd van het systeem toetreden en hun diensten aanbieden.

Als u wilt inschrijven zijn hieraan voorwaarden en kwaliteitseisen verbonden. Bij voorkeur starten we met een intakegesprek.

Voor het gedwongen kader is een subsidieregeling overeengekomen met een aantal aanbieders.

Intakegesprek

Voor het intakegesprek kunt u zich aanmelden bij accountmanagement@midden-limburg.nu. We plannen een gesprek in met u zodat u kunt aangeven welke zorg u kunt en wenst te bieden. Vanuit de gemeente(n) krijgt u een toelichting op samenwerking Midden-Limburg, beleid, scope van de aanbesteding, contracteringseisen, werkafspraken, et cetera. De Midden-Limburgse regio’s oost en west voeren de gesprekken gezamenlijk.

Het doel is om u gericht te helpen bij het contracteren van de juiste zorg. Door op voorhand met elkaar in gesprek te gaan, zijn de verwachtingen duidelijk en verloopt de aanmelding efficiënter.

Aanmelding in tendersysteem

De aanmelding voor de basisovereenkomsten (gespecialiseerde jeugdhulp, Wmo, Crisishulp jeugd) verloopt via Negometrix. Als u zich meldt in Negometrix voor de basisovereenkomst, doorloopt u stapsgewijs de vragenlijst waarin de selectiecriteria zijn opgenomen voor het komen tot een basisovereenkomst.
Na toekenning van de basisovereenkomst ontvangt u een uitnodiging voor het inschrijven op de uitvoeringsovereenkomst(en). Deze uitvoeringsovereenkomsten bieden u de mogelijkheid om u voor producten/profielen per gekwalificeerd perceel in te schrijven. Na een positieve beoordeling volgt gunning.

Links

Onderstaande links brengen u naar de tenders van Midden-Limburgse regio’s MLW (regio West) en MLO (regio Oost).

MLW 2018 Basisovereenkomst Crisishulp Jeugd 

MLW 2018 Basisovereenkomst Gespecialiseerde Jeugdhulp 

MLW 2018 Basisovereenkomst Wmo nieuwe taken 

MLO 2018 Basisovereenkomst Crisishulp Jeugd 

MLO 2018 Basisovereenkomst Gespecialiseerde Jeugdhulp 

MLO 2018 Basisovereenkomst Wmo nieuwe taken 

FAQ Inkoop

Waar vind ik de productcodes die van toepassing zijn in de regio MLW?2020-03-10T11:49:34+02:00

U kunt de productcodes onderstaand downloaden:

Pictogram
Productcodes MLW 2020
Welke tarieven worden gehanteerd voor gecontracteerde zorg?2019-09-04T11:07:23+02:00

U kunt de vastgestelde tarieven onderstaand downloaden:

Pictogram
Tarievenlijst producten gespecialiseerde jeugdhulp MLW - 2019

Geüpload: 21 mei 2019

Pictogram
Tarievenlijst profielen gespecialiseerde jeugdhulp MLW - 2019

Geüpload: 21 mei 2019

Pictogram
Tarievenlijst Wmo begeleiding MLW - 2019

Geüpload: 21 mei 2019

Pictogram
Tarievenlijst crisishulp - 2019

Geüpload: 4 september 2019

Pictogram
Tarievenlijst producten gespecialiseerde jeugdhulp MLW en crisishulp - 2020

Geüpload: 4 september 2019

Pictogram
Tarievenlijst Wmo begeleiding MLW - 2020

Geüpload: 4 september 2019

Wat zijn de contactgegevens van het Inkoopteam?2018-12-14T20:23:43+02:00

Het Inkoopteam is bereikbaar via e-mailadres inkoop3d@midden-limburg.nu

 

Welke stappen moeten worden doorlopen voor een basisovereenkomst?2018-12-14T20:22:32+02:00

Als u zich meldt in Negometrix voor de basisovereenkomst, doorloopt men stapsgewijs de vragenlijst waarin de selectie eisen zijn opgenomen om te komen tot een basisovereenkomst.

Vervolgens wordt u  uitgenodigd om in te schrijven op de uitvoeringsovereenkomst (de dienstverleningsproducten).

Hoe kom ik te weten of de ondersteuning/hulp die ik bied onder één van de producten valt?2018-12-14T20:21:42+02:00

In de producten- en dienstenboeken kunt u een inschatting maken of de ondersteuning/ hulp die u biedt onder een van de producten valt. Voor alle producten geldt dat deze enkel worden gezien als gespecialiseerde jeugdhulp/WMO, als er geen voorliggende wetgeving van toepassing is.

Waar kan ik het producten- en dienstenboek vinden?2020-03-23T17:04:52+02:00

Het producten en dienstenboek kunt u onderstaand downloaden: 

Pictogram
Producten- en dienstenboek Wmo Midden-Limburg West 2020

Geüpload: 29 augustus 2019

Pictogram
Producten- en dienstenboek Gespecialiseerde Jeugdhulp Midden-Limburg West 2020

Geüpload: 29 augustus 2019

Pictogram
Productenboek Crisishulp Jeugd Midden-Limburg West 2020

Geüpload: 29 augustus 2019

Waar kan ik de tenders op Negometrix vinden voor de basisovereenkomst?2019-01-29T20:51:12+02:00

Deze informatie kunt u opvragen/ontvangen via het mailadres: inkoop3d@midden-limburg.nu of via het speciale contactformulier inkoop.

Downloads

Pictogram
Negometrix - Instructie aanmelden voor aanbieders Sociaal Domein Midden-Limburg

Geüpload: 11 januari 2019

    Ga naar de bovenkant