De jaarrapportage jeugdhulp 2018 is onlangs in alle drie de gemeenten vastgesteld. Afgelopen jaar was gericht op transformatie, waarbij er geïnvesteerd is in vernieuwde werkwijzen. Het resultaat van deze investering wordt komende jaren gemonitord en effectueert op langere termijn. De belangrijkste ontwikkelingen op een rij:

Leudal Nederweert Weert Totaal MLW
Baten
€ 7.076.783,– € 2.588.061,– € 9.393.434,– € 19.038.278,–
Realisatie
CJG subsidie € 1.110.313,– € 555.560,– € 1.483.377,– € 3.149.250,–
Jeugdhulp voor jeugd met een beperking € 2.824.318,– € 908.223,– € 2.643.371,– € 6.375.912,–
Jeugd GGZ € 2.426.488,– € 995.655,– € 2.622.751,– € 6.044.894,–
Jeugd- en Opvoedhulp € 2.818.193,– € 342.526,– € 587.708,– € 3.748.426,–
Diensten gecertificeerde instellingen € 735.607,– € 222.709,– € 721.433,– € 1.679.750,–
ADHD € 13.362,– € 8.863,– € 34.397,– € 56.621,–
Vervoer € 27.815,– € 2.744,– € 110.355,– € 140.914,–
Jeugdzorg Plus € 93.974,– € 88.290,– € 165.970,– € 348.234,–
Landelijk transitiearrangement € 84.725,– € 0,– € 63.706,– € 148.431,–
Persoonsgebonden budget € 434.000,– € 169.000,– € 445.000,– € 1.048.000,–
Totaal realisatie € 10.568.794,– € 3.293.570,– € 8.878.068,– € 22.740.431,–
Verwacht resultaat – € 3.492.011,– – € 725.509,– € 515.366,– – € 3.702.152,–
Procentuele afwijking t.o.v. baten -49% -28% 5% -19%

  • Wisselende resultaten binnen de drie deelnemende gemeenten.
  • De kosten binnen het perceel Jeugdhulp voor jeugd met een beperking nemen voor de gemeenten Leudal en Nederweert af en voor gemeente Weert toe.
  • Binnen de percelen Jeugd GGZ en Jeugd- en opvoedhulp nemen de kosten voor alle drie de gemeenten toe. Voor Jeugd GGZ wordt de stijging mogelijk veroorzaakt door de overgang naar profielen en/of verzwaring van zorg.
  • De stijging van kosten ten opzichte van 2017 in gemeente Leudal voor Jeugd- en opvoedhulp is bijzonder fors, als gevolg van een stijging van de kosten voor verblijf.
  • Sinds 2015 dalen de inkomsten vanuit het Rijk voor de uitvoering van de Jeugdwet. Alleen in de gemeente Weert is er in 2018 een lichte stijging van inkomsten.
  • In de gemeente Leudal zien we de kosten sinds 2016 stijgen. In 2018 waren de kosten het hoogst sinds de decentralisatie.
  • Na een stijging in 2017, dalen de kosten voor gemeente Nederweert in 2018.
  • Voor de gemeente Weert dalen de kosten sinds de decentralisatie in 2015. In 2018 zien we de kosten voor de eerste maal stijgen.

De complete jaarrapportage vindt u op deze website onder naslag/jaarrapportages. Ook kunt de jaarrapportage onderstaande downloaden.

Privébestand - Toegang verboden