Per 1 januari 2021 wordt de nieuwe versie van de berichtenstandaard iWmo en iJw in gebruik wordt genomen. Het declaratiebureau Jeugdhulp Midden-Limburg en de facturatiebureaus Wmo hebben een planning opgesteld voor de migratie van berichtenverkeer 2.4 naar 3.0, zie bijlagen. Deze planning wijkt iets af van de landelijke tijdslijn. Hiervoor graag aandacht.

Doorlopende indicaties Wmo van 2020 naar 2021 en volgende jaren moeten door de wijziging van periode (van 4 weken naar een maand) administratief worden omgezet. Om onnodig berichtenverkeer te voorkomen worden aanbieders voor de Midden Limburg West gemeenten gevraagd géén 307 / 305 berichten hierover te sturen en dit binnen de eigen systemen op te lossen.

Bijlagen

Pictogram
Bijlage 1: Planning overgang iJW2.4 naar iJW3.0

Geüpload: 22 december 2020

Pictogram
Bijlage 2: Planning overgang iJW2.4 naar iJW3.0

Geüpload: 22 december 2020