Alle 3 de gemeenten Leudal, Nederweert en Weert werken met Buurtgezinnen. Najaar 2019 is Buurtgezinnen gestart in de gemeente Leudal. Tijd om eens de stand van zaken te bekijken.

Groei bekendheid

Het eerste jaar is er veel tijd gestoken in het bekendmaken van de werkwijze en het vergroten van de naamsbekendheid. Dat gebeurde door mensen aan te spreken, actief te zijn op social media en contact op te nemen met zoveel mogelijk organisaties of personen die iets te maken hebben met gezinnen of het bieden van hulp binnen Leudal. Het afgelopen half jaar bleek dat ineens vrijwel niet meer nodig. Er kwamen meerdere aanmeldingen binnen naar aanleiding van de eerder gelegde contacten. De samenwerking met het CJG, Synthese en AMW is erg gegroeid; er is inmiddels structureel overleg.

Zeven koppelingen met steungezinnen

Ondanks de coronatijd waarin we leven, en waarin tijdelijk geen fysiek contact kon plaatsvinden met gezinnen, zijn er zeven koppelingen gerealiseerd. Er zijn steungezinnen gevonden voor alleenstaande moeders, maar ook voor gezinnen waarin bijvoorbeeld gezondheidsproblemen een rol spelen. Een vraaggezin noemt de moeder van hun steungezin ‘onze persoonlijke engel uit het dorp’. Op dit moment is er contact met mogelijke nieuwe vraaggezinnen en staan er nog enkele oproepen open. Hopelijk worden ook voor deze gezinnen snel steungezinnen gevonden.

Wil om elkaar te helpen

Het is erg mooi om te zien dat de wil om elkaar te helpen duidelijk aanwezig is in de gemeente Leudal en dat zo’n eenvoudige hulp soms zoveel kan betekenen, waardoor stress en problemen in een gezin verminderd worden. Vanuit Buurtgezinnen wordt er nu gestart met een meting naar de daadwerkelijke effecten.