In de huisartsenpraktijk Stramproy-Ell heeft sinds september 2018 een pilot op het vlak van jeugdhulp plaatsgevonden. Een Praktijkondersteuner Huisarts-Jeugd (POH-Jeugd) vanuit het CJG is binnen de praktijk ingezet om ondersteuning te bieden bij vragen of problemen bij opvoeden en opgroeien.

Meerwaarde inzet POH-Jeugd

Met deze pilot willen de betrokken partijen onderzoeken of de inzet van een POH-Jeugd van meerwaarde is voor gezinnen en jeugdigen die bij vragen over opvoeden/opgroeien aankloppen bij de huisarts en of het van meerwaarde is voor de huisarts en een Jeugdhulptraject. De evaluatie van de pilot is dit voorjaar afgerond.

Uitkomst evaluatie

Uitkomst van de evaluatie is dat de samenwerking van meerwaarde is voor alle betrokken. Met name laagdrempeligheid, goede onderlinge afstemming, elkaar kunnen versterken als professionals en het voorzien van cliënten in basiszorg dichtbij huis, zijn in positieve effecten. Daarnaast hebben we geconstateerd dat 83% van de verwijzingen vanuit huisarts naar POH-Jeugd door een eerstelijns voorziening is afgehandeld (CJG of andere voorziening). Ook is het aantal nieuwe trajecten voor 2e-lijns zorg (met name GGZ) gedaald gedurende de pilotperiode. De volledige evaluatie is weergegeven in onderstaande factsheet.

Pilot bij andere huisartsenpraktijken

Dezelfde pilot is op 6 november 2019 bij de huisartsenpraktijk Deckers te Haelen gestart. Bij de huisartsenpraktijk Neer is 6 oktober 2020 gestart. We hebben de ambitie om de pilot uit te zetten bij 16 huisartsen in Midden-Limburg West.

Pictogram
Factsheet evaluatie pilot samenwerking huisartsenpraktijk Stramproy en POH-jeugd (CJG)

Behoort bij nieuwsartikel 'Samenwerking met huisartsen'

Geüpload: 15 oktober 2020