Voor de periode van een jaar gaan huisartsenpraktijk Deckers uit Haelen en het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) intensiever met elkaar samenwerken. Concreet betekent dit dat een Praktijkondersteuner Huisarts-Jeugd (POH-Jeugd) ingezet wordt voor een dagdeel per week om ondersteuning te bieden bij opvoeden en opgroeien. Dit vanuit de insteek van Positieve Gezondheid. Ook wordt onderzocht of door het actief benaderen van patiënten voor preventieve thema’s het bereik en het effect van preventie vergroot wordt.

Een medewerker van het CJG vertelt: “Door deze laagdrempelige aanpak hopen we jeugdhulp en huisartsenzorg effectiever met elkaar te verbinden. We hopen dat de POH-Jeugd patiënten met psychosociale klachten door ‘Welzijn op recept’ minder snel doorverwijst naar gespecialiseerde hulpverlening. Ook door gezamenlijk preventieve thema’s op te pakken, waarbij de huisarts de patiënten actief benadert, is de verwachting dat het bereik van preventie groter wordt.”

In de praktijk

Als de huisarts een jeugdige (0 tot 18/23 jaar) of een ouder spreekt die vragen of problemen heeft bij opgroeien, ontwikkelen of opvoeden, dan onderzoekt de huisarts of de patiënt voor deze vraag met de POH-Jeugd in contact kan worden gebracht. De keuze voor verwijzing naar de POH-Jeugd ligt geheel in handen van de huisarts. Er is sprake van een intensieve samenwerking tussen huisarts en POH-Jeugd. De POH-Jeugd kan overigens ook benaderd worden door andere inwoners en professionals uit Haelen.

In de huisartsenpraktijk gaan ook themasessies plaatsvinden. Bedoeling van deze sessies is om kennis over te brengen, maar ook om gezinnen/jeugdigen de gelegenheid te geven onderling ervaringen te delen. Thema’s zijn bijvoorbeeld vaccinatie, middelengebruik, social media en ouderschap. De sessies worden door de huisarts en CJG gezamenlijk opgepakt. De gezinnen/jeugdigen worden vanuit de praktijk benaderd.

Pilot

Huisartsenpraktijk Deckers: “We gaan op 1 november starten met een pilot die een looptijd heeft van 12 maanden. Daarna gaan we evalueren en bekijken we of het voor alle partijen het gewenste resultaat oplevert. Natuurlijk monitoren we het verloop ook tussentijds. De POH-Jeugd is vanaf dit moment gedurende een dagdeel op woensdagmiddag aanwezig binnen de huisartspraktijk.”

Slimmer samenwerken

Wethouder Mart Janssen van gemeente Leudal: “In de jeugdzorg hebben we te maken met stevige uitdagingen. Door effectiever samen te werken en krachten te bundelen hopen we hiervoor passende oplossingen te vinden. Zo ook met deze pilot. Indien dit succesvol is gaan we deze formule niet alleen verlengen, maar ook uitbreiden naar de doelgroep ouderen. Hopelijk kan deze manier van slimmer samenwerken uiteindelijk verder uitgerold worden naar andere huisartsenpraktijken in de regio.”

Huisarts E. Deckers