De Vereniging Nederlandse Gemeenten en Zorgverzekeraars Nederland heeft in het voorjaar van 2019 afspraken gemaakt over regionale samenwerking tussen gemeenten, zorgverzekeraars en zorgkantoren om het medisch, zorg- en sociaal domein beter met elkaar te verbinden.

Zorg en ondersteuning dicht bij de inwoner

De regio Midden-Limburg (gemeenten Roermond, Maasgouw, Roerdalen, Echt-Susteren, Weert, Nederweert en Leudal) streeft samen met de zorgverzekeraars en het zorgkantoor naar een duurzame samenwerking om goede zorg en ondersteuning dicht bij de inwoner te bieden.
Door de gemeenten, het zorgkantoor en de zorgverzekeraar is een gezamenlijk regiobeeld opgesteld met aandachtspunten en samenwerkingsdoelen. De thema’s ‘Ouderen’, ‘GGZ’ en ‘Preventie’ staan hierbij centraal. De gezamenlijke doelen, speerpunten en samenwerkingsafspraken zijn geborgd in een samenwerkingsagenda die in februari/maart 2021 door de zeven gemeenten is vastgesteld.

Werksessies met zorgaanbieders en cliëntvertegenwoordigers

Omdat de samenwerking ook zorgaanbieders en cliënten raakt, zijn zij betrokken (cliënten indirect via cliëntvertegenwoordigersorganisaties) via een drietal digitale werksessies. Tijdens deze sessies werd door de zorgaanbieders en cliëntvertegenwoordigers onder meer aandacht gevraagd voor de thema’s:

  • Ouderen goed voorbereiden op de toekomst in relatie tot passende huisvesting
  • Positieve Gezondheid en normaliseren
  • De juiste hulp op de juiste plek
  • Versterken en ontlasten van informele (mantel)zorg
  • De overgang van 18-/18+
  • Het betrekken van inwoners/cliënten bij het bedenken van oplossingen
  • Spilfunctie van de huisartsen

De input van de werksessies draagt bij aan de uitwerking van de regionale samenwerkingsagenda. Daarvoor wordt ook geïnventariseerd welke initiatieven/projecten er in de regio al gestart zijn op de 3 thema’s ‘Ouderen’, ‘GGZ’ en ‘Preventie’. Op deze wijze kunnen de regionale samenwerkingsafspraken zoveel mogelijk aanvullend zijn aan wat er al wordt georganiseerd in de regio.