Als u in 2023 diensten heeft geleverd, legt u daarover verantwoording af, aangevuld met een controleverklaring van een accountant of een bestuurlijke verantwoording.

De gemeenten in de regio ML (Echt-Susteren, Maasgouw, Roerdalen, Roermond, Leudal, Nederweert en Weert) gebruiken deze verantwoording om de uitgaven in het sociaal domein te verantwoorden richting hun eigen accountants. Het is daarom voor de gemeenten van groot belang dat u de verantwoordingsgegevens tijdig en correct aanlevert.

Contractueel bent u verplicht de volgende documenten voor de jaarverantwoording tijdig in te dienen:

  1. Productieverantwoording; de productieverantwoording hoort uiterlijk 1 maart 2024 beschikbaar te zijn in Source-to-contract.
  2. Accountantsverklaring / bestuursverklaring; de accountantsverklaring of bestuursverklaring hoort uiterlijk 1 april 2024 beschikbaar te zijn in Source-to-contract.
    Bij een jaaromzet per gemeente die hoger is dan € 50.000,- dient u een accountantsverklaring toe te sturen. Denkt u hierbij aan de ondertekening door een NBA-geregistreerde accountant.
    Bij een jaaromzet per gemeente lager dan € 50.000,- volstaat een bestuursverklaring.
    Aanbieders van hulp bij het huishouden in Midden-Limburg West dienen een accountantsverklaring toe te sturen wanneer de jaaromzet per gemeente hoger is dan € 125.000,-.
  3. Klachten; u dient uiterlijk 1 april 2024 aan te geven of u in 2023 klachten heeft ontvangen.

De uitvraag voor het aanleveren van de jaarverantwoording over 2023 wordt op korte termijn – net als voorgaande jaren – via Source-to-contract aan alle gecontracteerde aanbieders verzonden. Het betreft een gezamenlijke uitvraag voor de regio’s Midden-Limburg Oost en West. Als u de uitvraag niet heeft ontvangen, neem dan contact op via contractmanagement@sociaaldomeinmlo.nl.