Het Paretoprincipe werkt als volgt.

Selectie van aanbieders voor de Overlegtafel

Om tot een delegatie te komen van aanbieders uit het Netwerk, zal er een objectieve selectie moeten plaatsvinden. De objectieve selectie kan plaatsvinden op basis van het paretoprincipe (lees 80/20 regel). Hoe de selectie van aanbieders plaatsvind, zal hieronder nader worden uitgewerkt.

Paretoprincipe (80/20 regel) op budget niveau

Op het budget dat feitelijk aan ondersteuning/hulpverlening is besteed, wordt het paretoprincipe toegepast.

Op het gehele budget wordt het Paretoprincipe toegepast, wat betekent dat deze wordt verdeeld in 80% en 20%. Van de aanbieders die in de 80% vallen, selecteert de gemeente [x] aantal aanbieders, waar zij rekening houdt rekening dat de verschillende doelgroepen en ondersteuning/hulpverlening vertegenwoordigd worden. De aanbieders die hierin vallen, zijn de grote aanbieders en ook vaak je strategische aanbieders.

Van de overgebleven 20% van het budget, wordt het Paretoprincipe nog eens toegepast. Van de aanbieders die in de overgebleven 80% vallen, selecteert de gemeente [x] aantal aanbieders, waar zij ook rekening houdt dat de verschillende doelgroepen en ondersteuning/hulpverlening vertegenwoordigd worden. De aanbieders die hierin vallen, zijn de middel-grote aanbieders.

Tot slot selecteert de gemeente [x] aantal aanbieders, uit de overgebleven 20%, waar zij rekening houdt dat de verschillende doelgroepen en ondersteuning/hulpverlening vertegenwoordigd worden. De aanbieders die hierin vallen, zijn de kleine aanbieders.

Paretoprincipe

De selectiecriteria

Gemeente hanteert, op basis van het Paretoprincipe (80/20 regel) op budget niveau , de volgende criteria voor het bepalen van Aanbieders in de Overlegtafel:
1. a. [x] aantal grote aanbieders op basis van het totaalbudget;
b. [x] aantal middelgrote Aanbieders op basis van het totaalbudget;
c. [x] aantal kleine aanbieders en/of Zelfstandigen Zonder Personeel en/of nieuwe aanbieders op basis van het totaalbudget.

Optioneel nodigt de gemeente de volgende organisaties uit om aan de Overlegtafel deel te nemen als bovengenoemde selectie onvoldoende representatief is voor het doel van het proces:
2. a. een delegatie van de Cliƫntenraden;
b. organisaties/aanbieders waarvan de gemeente het nodig vindt, dat deze eenmalig of permanent aan de Overlegtafel deelnemen (wild cards voor o.a. nieuwe aanbieders en vernieuwende en kleinschalige initiatieven)