Jaarverantwoording 2018

De documenten voor de jaarverantwoording over het jaar 2018 dient u in via Negometrix (tender 111357).

De volgende documenten moeten tijdig aangeboden te worden:

  1. De productieverantwoording wordt ingediend volgend de landelijk verplichte verantwoordingsformats voor WMO en Jeugdwet vóór 1 maart 2019. De formats zijn via de tender beschikbaar.
  2. De accountantsverklaring / bestuursverklaring is ingediend vóór 1 april 2019, onder de volgende voorwaarden:
    1. Bij een jaaromzet per gemeente die hoger is dan € 50.000 dient er een ondertekende accountantsverklaring (door een NBA geregistreerd accountant) te worden geüpload.
    2. Bij een jaaromzet per gemeente lager dan € 50.000 volstaat een ondertekende bestuursverklaring.
  3. Rapportage van klachten in 2018 moet uiterlijk 1 april 2019 zijn ingediend.

Voor het uploaden en invullen van informatie voor de jaarverantwoording 2018 gaat u naar Negometrix en volgt u de instructies.