Beleid

Jeugdhulp

De 7 Midden-Limburgse gemeenten hebben gezamenlijk een beleidsvisie en een beleidsplan opgesteld, dat de basis legt voor de transitie én transformatie van de Jeugdhulp. Hierin is het Centrum voor jeugd en gezin Midden-Limburg de spil van het nieuwe stelsel. De beleidsdocumenten bieden de basis voor het huidige en nieuw te ontwikkelen inkoopbeleid.

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

De 4 gemeenten in Midden-Limburg Oost (Echt-Susteren, Maasgouw, Roerdalen en Roermond) en de 3 gemeenten in Midden-Limburg West (Leudal, Nederweert en Weert) hebben sub-regionale beleidskaders en beleidsplannen vastgesteld, die op hoofdlijnen overeenkomen. Deze documenten leggen de basis voor de transitie én transformatie van de Wmo. Ze bieden ook de basis voor het huidige en nieuw te ontwikkelen toekomstig inkoopbeleid.

Links

Website Centrum voor Jeugd en gezin Midden-Limburg:  www.cjgml.nl

Downloads

Icoon
Oplegnotitie verlenging beleidsplan Jeugdhulp 2017-2019

Geüpload: 20 december 2018

Icoon
Oplegnotitie verlenging beleidsplan Wmo-west 2017-2019

Geüpload: 20 december 2018

Icoon
Beleidsplan Wmo regio Midden-Limburg West 2015 - 2016

Geüpload: 20 december 2018

Icoon
Visienota Jeugdhulp Midden-Limburg 2013

Geüpload: 20 december 2018

Icoon
Beleidsplan Jeugdhulp Midden-Limburg 2014 - 2016

Geüpload: 20 december 2018