Er komt een hoop kijken bij het zorgen voor iemand in je omgeving. Mantelzorgers krijgen te maken met een doolhof van regels en instanties, waardoor zij soms door de bomen het bos niet meer zien. Ook het plegen van telefoontjes, papierwerk en andere regeltaken zijn tijdrovend. Vooral in combinatie met andere zaken, zoals werk, een gezinsleven of hobby’s.

Mantelzorgmakelaar

Punt Welzijn ondersteunt mantelzorgers in de gemeenten Weert en Nederweert en heeft een mantelzorgmakelaar in dienst die ondersteunt bij dit regelwerk. Deze is thuis in de zorgwereld en kent de verschillende routes naar de diverse loketten. Mocht het nodig zijn, dan wordt er geholpen bij het invullen van formulieren. Ook kan de mantelzorgmakelaar aansluiten bij een gesprek of dit vooraf samen voorbereiden. Samen met de mantelzorger wordt de situatie in kaart gebracht en bekeken wat er geregeld moet worden zodat diegene naast de zorg voor een ander ook tijd voor zichzelf overhoudt.

Respijtzorg

Om overbelasting bij mantelzorgers te voorkomen of te verminderen kan er, naast het uit handen nemen van regeltaken, ook gedacht worden aan het tijdelijk uit handen geven van de zorg. Dit wordt ook wel respijtzorg genoemd. De zorg wordt dan tijdelijk overgenomen door vrijwilligers of professionals. Er kan bijvoorbeeld gebruik worden gemaakt van dagbesteding, de inzet van een vrijwilliger, een tijdelijke opname in een zorghotel of een aangepaste vakantie. Hierdoor kan de mantelzorger even op adem komen, wat helpt om de zorg voor de ander op een prettige manier vol te houden.

Punt Welzijn heeft in beeld gebracht welke mogelijkheden er zijn voor mantelzorgers uit de gemeenten Nederweert en Weert. Dit alles is samengebracht in de respijtwijzer. Op www.puntwelzijn.nl/respijtwijzer is een overzicht te vinden van aanbieders van respijtzorg in de regio.

Contact met een mantelzorgondersteuner

Komt u in uw werk in contact met mensen die voor hun naaste zorgen? Naast de inzet van een mantelzorgmakelaar en het overnemen van zorgtaken is er nog meer mogelijk om iets voor hen te betekenen. Neem voor meer informatie contact op met een mantelzorgondersteuner van Punt Welzijn: (0495) 69 79 00 / mantelzorg@puntwelzijn.nl.