Bekijk hieronder het marktconsultatiedocument Ambulante jeugdhulp Midden- Limburg voor de marktconsultatie op 15 maart 2024. Dit betreft de tweede markconsulatie uitgevoerd door de werkgroep in opdracht van de zeven gemeenten in Midden-Limburg. Marktconsultaties zijn bedoeld als informatie-uitwisseling met belanghebbende partijen. Door middel van marktconsultaties wensen we inzicht te krijgen in de mogelijkheden en onmogelijkheden van de markt ter voorbereiding op de aankomende aanbesteding voor ambulante jeugdhulp.