Intergemeentelijke samenwerking is aan de orde van de dag, mede door het toenemend aantal taken dat op gemeenten afkomt. Zo ook binnen het sociale domein. Op maandag 26 november 2018 ondertekenden de gemeenten Leudal, Nederweert en Weert het uitvoeringsconvenant ‘Samenwerking Sociaal Domein gemeenten ML-West’. Met de ondertekening zetten zij de samenwerking van de afgelopen jaren voort.

Al sinds 2014 werken de drie gemeenten in Midden-Limburg West samen om, binnen het sociaal domein, het beleid, de inkoop, administratie en waar mogelijk ook de uitvoering met elkaar af te stemmen. Stond 2015 in het teken van het borgen van de continuïteit van zorg- en dienstverlening. In 2016, 2017 en 2018 hebben de gemeenten zich voornamelijk gericht op het veranderen van de werkwijzen in het sociaal domein: laagdrempelige en integrale toegang, stimuleren van de eigen kracht van onze inwoners, resultaatgerichte zorg toekennen en gezamenlijk inkopen.

Continueren

Na een positieve evaluatie van de afgelopen jaren, willen de drie gemeenten het partnerschap continueren. De focus zal de komende jaren liggen op het verbeteren van de uitvoering van zorg en ondersteuning waarbij het resultaat van de cliënt centraal staat. Hierbij ligt de nadruk op het vergroten van de kracht en zelfredzaamheid van de inwoners en hun omgeving.

Ervaring

Door samen op te trekken binnen het sociaal domein delen de gemeenten kennis en kosten, verkleinen ze de kwetsbaarheid en blijft de kwaliteit van de dienstverlening op peil. De samenwerking betekent overigens niet dat de drie gemeenten in de uitvoering exact dezelfde aanpak hebben. De ruimte voor lokale inkleuring blijft.

Ondertekening convenant

Op maandag 26 november ondertekenden de bestuurders van de drie gemeenten het samenwerkingsconvenant. Daarmee is de wens, om de samenwerking binnen het sociale domein voort te zetten, bekrachtigd.

Leudal Nederweert en Weert zetten samenwerking sociaal domein voort