Het ouderpanel, een gewaardeerde en belangrijke adviseur van de gemeenten in Midden-Limburg, is dringend op zoek naar nieuwe leden. Ken je een ouder/verzorger van een jeugdige die jeugdhulp heeft (gehad) en die praktijkervaringen met de jeugdhulp met ons wil delen zodat we samen ons beleid kunnen verbeteren? Nodig hem of haar dan van harte uit om aan te sluiten bij het ouderpanel.

Rol ouderpanel

Het ouderpanel is een groep ouders/verzorgers die ervaring hebben (gehad) met de jeugdhulp. De groep geeft gevraagd en ongevraagd advies over het jeugdhulpbeleid aan de gemeenten. Zij zijn gesprekspartner voor de beleidsadviseurs jeugdhulp in de gemeenten in de regio. Het ouderpanel kijkt met een praktische bril en praktijkervaring naar beleidsvoorstellen.

Enerzijds neemt het ouderpanel zelf initiatief wanneer het een bepaald thema wil bespreken. Het panel bepaalt grotendeels zelf de agenda. Anderzijds vragen beleidsmedewerkers van de gemeenten het ouderpanel om advies over bepaalde thema’s of nieuw te vormen jeugdhulpbeleid.
Voorbeelden van thema’s waarbij het ouderpanel is ingeschakeld:

  • overgang 18-/18+;
  • persoonsgebonden budget;
  • snijvlak tussen passend onderwijs en jeugdhulp;
  • kwaliteit van de jeugdhulp.

Praktijkervaring

Twee van de ouders/verzorgers die lid zijn geworden van het ouderpanel Midden-Limburg, zijn een aantal jaar geleden onbevangen in de rol gestapt. De pleegvader en moeder van een zoon met autisme hebben door hun thuissituatie een bak aan praktijkervaring opgedaan als het gaat om het organiseren van zorg rondom hun kind(eren). “Als wij beleidsmakers aan het denken kunnen zetten over hoe bepaalde besluiten wel of niet in de praktijk gaan werken, hebben wij al winst geboekt”, aldus de pleegvader en moeder.

Wie zoeken we?

We zoeken ouders/verzorgers die hun ervaringen, kennis en wensen één keer per 5 weken op donderdagavond met ons willen delen. Opleiding of kennis van jeugdhulp is niet nodig. Vanzelfsprekend ontvangen panelleden een vergoeding voor gemaakte onkosten (zoals reiskosten). Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Angelo van Goethem (06 – 349 906 92).