Toezichthouders Kwaliteit en Rechtmatigheid

 

Op 11 september 2023 is er een nieuwe Toezichthouder Kwaliteit Wmo gestart. Deze functie voert zij uit voor de zeven Midden-Limburgse gemeenten (Leudal, Nederweert, Weert, Maasgouw, Echt-Susteren, Roerdalen en Roermond). De Toezichthouder Kwaliteit toetst aan de hand van de gestelde kwaliteitseisen of cliënten een goede en passende ondersteuning ontvangen. Daarnaast beoordeelt zij of nader onderzoek nodig is naar aanleiding van een melding van een calamiteit of geweldsincident.

Ook is er op 8 januari 2024 een nieuwe Toezichthouder Rechtmatigheid Wmo en Jeugdwet gestart. Ook deze functie wordt uitgevoerd voor de zeven Midden-Limburgse gemeenten. De functie Toezichthouder Rechtmatigheid ziet toe op een rechtmatige toekenning en rechtmatig gebruik van voorzieningen op grond van de Wmo en Jeugdwet.

Om het werkveld en -gebied beter te leren kennen, kan het zijn dat de toezichthouders binnenkort een keer bij jullie organisatie op de stoep staan. Voorafgaand nemen zij contact met jullie op wanneer zij langskomen. Mochten jullie vragen hebben, dan zijn de toezichthouders te bereiken via toezicht@sociaaldomeinmlw.nl.

Contractmanagers Sociaal Domein

Er zijn twee Contractmanagers Sociaal Domein. Beiden voeren hun functie uit voor de regio Midden-Limburg West. De contractmanagers zijn het aanspreekpunt voor gecontracteerde zorgaanbieders voor Jeugdhulp en Wmo.

Mochten jullie vragen hebben, dan zijn de contractmanagers te bereiken via het contactformulier.