Toezichthouders Kwaliteit en Rechtmatigheid

Op 11 september 2023 is Ilse de Bakker gestart als Toezichthouder Kwaliteit Wmo. Deze functie voert zij uit voor de zeven Midden-Limburgse gemeenten (Leudal, Nederweert, Weert, Maasgouw, Echt-Susteren, Roerdalen en Roermond). De Toezichthouder Kwaliteit toetst aan de hand van de gestelde kwaliteitseisen of cliƫnten een goede en passende ondersteuning ontvangen. Daarnaast beoordeelt zij of nader onderzoek nodig is naar aanleiding van een melding van een calamiteit of geweldsincident.

Janneke Rietbroek is op 8 januari 2024 gestart als Toezichthouder Rechtmatigheid Wmo en Jeugdwet. Deze functie voert zij net zoals Ilse uit voor de zeven Midden-Limburgse gemeenten. De functie Toezichthouder Rechtmatigheid ziet toe op een rechtmatige toekenning en rechtmatig gebruik van voorzieningen op grond van de Wmo en Jeugdwet.

Om het werkveld en -gebied beter te leren kennen, kan het zijn dat de toezichthouders binnenkort een keer bij jullie organisatie op de stoep staan. Voorafgaand nemen zij contact met jullie op wanneer zij langskomen. Mochten jullie vragen hebben, dan zijn Ilse en Janneke te bereiken via toezicht@sociaaldomeinmlw.nl.

Contractmanagers Sociaal Domein

Op 1 juli 2022 is Kim Kluijtmans gestart als Contractmanager Sociaal Domein. Deze functie voert zij uit voor de regio Midden-Limburg West (Leudal, Nederweert en Weert).

Martijn Geraets is op 1 november 2023 gestart als Contractmanager Sociaal Domein. Deze functie voert hij net als Kim uit voor de regio Midden-Limburg West.
De contractmanagers zijn het aanspreekpunt voor gecontracteerde zorgaanbieders voor Jeugdhulp en Wmo.

Mochten er vragen zijn, dan zijn Kim en Martijn te bereiken via k.kluijtmans@weert.nl en m.geraets@weert.nl.