Opdrachtgevers

De 14 gemeenten van de jeugdhulpregio’s Noord-Limburg (Beesel, Bergen, Gennep, Horst aan de Maas, Peel en Maas, Venlo en Venray), Midden-Limburg Oost (Echt-Susteren, Maasgouw, Roerdalen, Roermond) en Midden-Limburg West (Leudal, Nederweert, Weert) hebben samen afgesproken op te trekken in het thema Integrale Crisishulp Jeugd.
De 14 gemeenten zijn in het kader van deze aanbesteding de aanbestedende dienst en de opdrachtgever.

Het samenwerkingsverband dat deze aanbesteding voor de opdrachtgever heeft verzorgd en gefaciliteerd, is de Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein Limburg-Noord (MGR).

Gecontracteerd aanbieders samenwerkingsverband vanaf 2022

Het aanbestedingsproces is volbracht en heeft geleid tot het gecontracteerde samenwerkingsverband tussen de Mutssaerstichting, Stichting MET ggz en Stichting Xonar.

Looptijd overeenkomst

De overeenkomst gaat in op 1 januari 2022 en heeft een looptijd van vier (4) jaar met de mogelijkheid voor Opdrachtgevers van twee (2) optionele verlengingen van drie (3) jaar.