Handen schudden

De contractverlengingen voor 2020 met bestaande zorgaanbieders zijn nagenoeg afgerond. Nieuw is dat met toetredende aanbieders een intakegesprek wordt gehouden. Dit gesprek is tweeledig: de aanbieder licht toe welke zorg geboden kan worden en wat de kernkwaliteiten van haar onderneming zijn. Vanuit de gemeente(n) wordt er een toelichting gegeven op het beleid, de scope van de aanbesteding, contracteisen, werkafspraken, etc.

Op voorhand met elkaar in gesprek gaan heeft het doel de verwachtingen duidelijk te maken en de inschrijving en contractering efficiƫnt te laten verlopen. Na een positieve beoordeling volgt gunning.