Heeft een inwoner een zorg- of hulpvraag en kan hij wel wat steun gebruiken bij het regelen van zaken op het gebied van Wmo, jeugdhulp of participatiewet? Wijs hem er dan op dat hij een beroep kan doen op de formele cliëntondersteuning van het Algemeen Maatschappelijk Werk Midden-Limburg (AMW-ML). Een cliëntondersteuner kan deelnemen aan het gesprek over de aanvraag van een voorziening/regeling/hulp van de gemeente. Deze vorm van ondersteuning is onafhankelijk, vrijblijvend en kosteloos.

“Iedereen kan hier gebruik van maken,” zegt Sabrina Seeck, één van de formele cliëntondersteuners bij het AMW-ML. “Feitelijk is het professionele ondersteuning tussen burger en gemeente, met een onafhankelijke persoonlijk adviseur voor de cliënt die uitleg geeft, meedenkt en adviseert bij het maken van keuzes. Wij – het Algemeen Maatschappelijk Werk Midden-Limburg – hebben deze opdracht voor de gemeenten Weert, Nederweert en Leudal.”

Ondersteuning
Soms heeft een inwoner in zijn eigen netwerk niemand die kan ondersteunen, of heeft hij behoefte aan iemand die de procedures of regelingen goed kent. Formele cliëntondersteuning van iemand die hem helpt bij zijn reis door het sociaal domein is dan vaak welkome hulp.

Een inwoner kan bij de cliëntondersteuning bijvoorbeeld terecht voor hulp bij het invullen van een aanvraagformulier van het zorgkantoor, om mogelijkheden voor dagbesteding of hulp bij huishouden na te gaan, of voor informatie over een bijstandsuitkering.

“Er zijn verschillende redenen waarom men een beroep doet op formele cliëntondersteuning. Soms zitten we alleen maar bij een gesprek om mee te luisteren. In andere gevallen zijn we actief betrokken bij de gesprekken en helpen we met bijvoorbeeld het aanvragen van voorzieningen of het bemiddelen tussen cliënt en zorgaanbieder”, aldus Sabrina.

Contact
Inwoners kunnen voor vragen of een gesprek contact opnemen met het Algemeen Maatschappelijk Werk Midden-Limburg (AMW-ML): 088 – 65 60 600 / clientondersteuning@amwml.nl.

Voor meer informatie over AMW-ML: www.amwml.nl.