Zorg is mensenwerk. En waar mensen werken, worden fouten gemaakt. Het is van belang dat er wordt geleerd van deze fouten. Als aanbieder ben je verplicht om het aan de gemeente te melden als een cliënt van de Wmo betrokken is bij een calamiteit of geweldsincident. Mocht een dergelijk incident zich voordoen bij een cliënt van de Jeugdwet, dan moet zowel de gemeente als Inspectie Gezondheidszorg & Jeugd (IGJ) geïnformeerd worden. Hiervoor is een calamiteitenprocedure opgesteld.

In de toelichting op het meldformulier staat kort beschreven wat van je verwacht wordt. De melding doe je aan de hand van een meldformulier. De documenten zijn te vinden op de regionale website voor professionals binnen het sociaal domein Midden-Limburg West. Aan jullie de oproep om deze informatie binnen jullie organisatie te delen zodat de medewerkers hiermee bekend zijn.