Formulier met pen

Het voornemen is om enkele wijzigingen door te voeren in het toegangsproces van Jeugdhulp, namelijk in de formulieren ‘Ondersteuningsplan deel 1’ en ‘Ondersteuningsplan deel 2’.

Wat willen we hiermee bereiken?

Het doel van de aanpassingen is onder andere om voor de verwijzer én aanbieder een efficiency-slag te maken binnen het toegangsproces.

Wat wordt er aangepast?

  • Formulier ‘Ondersteuningsplan deel 1’: dit formulier krijgt een nieuwe naam, namelijk ‘Aanvraagformulier Zorg in Natura, Ondersteuningsplan deel 1’.
  • Formulier ‘Ondersteuningsplan deel 2’: de handtekening van de cliënt komt te vervallen.

Wanneer worden de formulieren aangepast?

We komen hierop terug in een volgende nieuwsbrief.