De gemeenten Leudal, Weert en Nederweert zijn voornemens om nieuwe overeenkomsten af te sluiten voor het Sociaal Domein Jeugd en Wmo die als ingangsdatum 1 januari 2022 hebben. De aanbesteding zal worden gepubliceerd op Negometrix. Op dit moment worden daar de noodzakelijke voorbereidingen voor getroffen.

Marktconsultaties

Ter voorbereiding op de aanbesteding Sociaal Domein Jeugd en Wmo worden markconsultaties gehouden. Om zowel aanbieders als andere belanghebbenden op de hoogte te houden worden van de (fysieke danwel digitale) aanbiederssessies verslagen gemaakt. De verslagen worden op deze website gepubliceerd.

Eerste marktconsultatie heeft plaatsgevonden

Inmiddels is er in juni 2020 een gesloten schriftelijke aanbiedersessie gehouden voor het segment 1a Wmo. Deze aanbiedersessie ging specifiek in op vormgeven van de decentralisatie van het product “Beschermd Thuis” (BT) naar de lokale Wmo. De gemeenten hebben de aanbieders schriftelijk vragen gesteld over een vijftal thema’s: wonen en uitstroom, dagbesteding, planbare en onplanbare zorg, 24-uurs bereikbaarheid en toegang. We hebben daarnaast van aanbieders gevraagd om ons ideeën mee te geven hoe we de zorg voor de BT-populatie slimmer kunnen vormgeven vanaf 2022.

Lees hier het verslag: Verslag bijeenkomst segment 1a