Werkafspraken & Facturering

In het werkafsprakenboek vindt u de afspraken die voor u als aanbieder noodzakelijk zijn voor de uitvoering van uw contract. Er is onder andere informatie opgenomen de toegang tot de dienstverlening (jeugdhulp) / ondersteuning (Wmo), de wijze waarop gemeenten resultaatsturing inrichten, het berichtenverkeer, de productcodes en productomschrijvingen, het ondersteuningsplan, en voor Wmo de CAK-codes voor het eigen bijdrage-proces.

Downloads Jeugdhulp

Downloads Wmo

Downloads aanvullende informatie

Downloads Jeugdhulp

Pictogram

Werkafsprakenboek Jeugdhulp Midden-Limburg West

Pictogram

Aanvraagformulier Zorg In Natura Jeugdhulp Midden-Limburg

Geüpload: 31 december 2019

Pictogram

Overzicht productcodes Jeugd MLW 2019

Geüpload: 15 maart 2019

Pictogram

Pilot akkoord op ondersteuningsplannen 2018

Pilot Ondersteuningsplannen Jeugdhulp Midden-Limburg. Geüpload: 20 december 2018

Pictogram

Conversietabel Jeugdhulp 2018 Midden-Limburg

Geüpload: 20 december 2018

Pictogram

Jeugdhulp Midden-Limburg West beoordelingsinstrument profielen

Geüpload: 20 december 2018

Pictogram

Instructie toegang gespecialiseerde jeugdhulp Midden-Limburg West v1.0

Geüpload: 20 december 2018

  Downloads Wmo

  Pictogram

  Werkafsprakenboek Wmo Midden-Limburg West

  Pictogram

  Werkafsprakenboek Hulp bij het Huishouden Midden-Limburg West

  Pictogram

  Overzicht productcodes Wmo MLW 2019

  Geüpload: 15 maart 2019

  Pictogram

  Beoordelingsmodel profielen maatwerkvoorzieningen Wmo

  Geüpload: 20 december 2018

  Pictogram

  Conversietabel Wmo 2018 Midden-Limburg

  Geüpload: 20 december 2018

  Pictogram

  Ondersteuningsplan Wmo Midden-Limburg West - deel 2

  Geüpload: 20 december 2018

  Pictogram

  Ondersteuningsplan Wmo Midden-Limburg West - deel 1

  Geüpload: 20 december 2018

  Pictogram

  Informatie aanlevering CAK aanbieders Midden-Limburg West

  Geüpload: 20 december 2018

  Pictogram

  Totaaloverzicht product en profielcodes Wmo Midden-Limburg

  Geüpload: 20 december 2018

   Downloads aanvullende informatie

   Pictogram

   Betekenis scores beoordelingsmodel Wmo

   Geüpload: 20 december 2018

   Pictogram

   Beoordelingsinstrument Wmo V3 (mei 2019)

   Geüpload: 07 mei 2019

   Pictogram

   QenA werksessie 19 april 2018

   Geüpload: 20 december 2018

   Pictogram

   Werksessie Wmo begeleiding 19 april 2018

   Geüpload: 20 december 2018

   Pictogram

   Bijeenkomst aanbieders 6 februari 2018

   Geüpload: 20 december 2018

   Pictogram

   Vraag en antwoord bijeenkomst gemeenten MLW 6 februari 2018

   Geüpload: 20 december 2018

   Pictogram

   20171101 - Verwerving 2018 aanbieders jeugd en Wmo

   Informatiebijeenkomst inkoopproces 2018 inzake profielen. Geüpload: 20 december 2018

   Pictogram

   Informatiebijeenkomst MLW en aanbieders

   Informatiebijeenkomst inkoopproces 2018 inzake profielen. Geüpload: 20 december 2018

   Pictogram

   Kernboodschap bestaande cliënten

   Informatiebijeenkomst inkoopproces 2018 inzake profielen. Geüpload: 20 december 2018

   Pictogram

   Kernboodschap nieuwe cliënten

   Informatiebijeenkomst inkoopproces 2018 inzake profielen