Werkafspraken & Facturering

In het werkafsprakenboek vindt u de afspraken die voor u als aanbieder noodzakelijk zijn voor de uitvoering van uw contract. Er is onder andere informatie opgenomen de toegang tot de dienstverlening (jeugdhulp) / ondersteuning (Wmo), de wijze waarop gemeenten resultaatsturing inrichten, het berichtenverkeer, de productcodes en productomschrijvingen, het ondersteuningsplan, en voor Wmo de CAK-codes voor het eigen bijdrage-proces.

Downloads Jeugdhulp

    Downloads Wmo

      Downloads aanvullende informatie